Menu

Regulamin

1. Wstęp

Med-katalog.pl jest portalem zawierającym wizytówki firm posiadających swoje siedziby na terenie województwa śląskiego, zwany dalej w skrócie MK.

2. Definicje

Dostawca – firma PESI z siedzibą w Katowicach przy ul. gen. Józefa Hallera 18, 40-321, NIP 954-267-72-06, REGON 243-645-020.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu poprzez wyszukiwanie i przeglądanie informacji.

Klient – osoba fizyczna posiadająca prawa do zarządzania wizytówką firmy, której dane znajdują się w bazie MK.

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://med-katalog.pl.

Panel Klienta – wydzielona część serwisu dostępna po zalogowaniu. Za pomocą Panelu Klienta możliwa jest edycja danych, przeglądanie statystyk ogłoszeń, dokonywanie płatności.

Przejęcie ogłoszenia - przekazanie istniejącego już ogłoszenia w serwisie MK firmie lub osobie prywatnej w celu udostępnienia edycji treści tego ogłoszenia.

Wizytówka - ogłoszenie zamieszczone w serwisie.

3. Postanowienia ogólne

a) Dostęp do informacji zawartych w MK jest bezpłatny. Każdy Użytkownik oraz Klient może bez ograniczeń przeglądać zawartość bazy serwisu MK.

b) Przedmiotem umowy między Dostawcą, a Klientem jest płatny wpis danych firmowych do bazy MK. Wpis można rozbudować o dodatkowe funkcjonalności za uiszczeniem opłaty dodatkowej (cennik zawarty w punkcie 7).

c) Każde konto może posiadać nieograniczoną ilość placówek pod warunkiem, że każda z tych placówek posiada unikatową lokalizację oraz nie będzie powielana (tzn. dodawana kilkukrotnie).

d) Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wystawianych faktur oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy.

e) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

h) Zakres usług świadczonych przez MK mogą ulec zmianie.

i) Działania Klienta łamiące niniejszy regulamin oraz działające na szkodę serwisu MK mogą spowodować nałożenie blokady na konto w celu wyjaśnienia sprawy lub trwałego usunięcia konta.

4. Konto i aktywacja konta

a) Założenie konta w serwisie MK jest usługą skierowaną do firm lub osób prywatnych chcących utworzyć wizytówki firm w serwisie MK.

b) Rejestracja konta jest wolna od opłat natomiast dodawanie lub przejęcie ogłoszenia podlega opłacie według Cennika.

c) Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

d) Po usunięciu konta firmy, wizytówki przypisane do konta zostaną ukryte w wynikach wyszukiwania jednak ze względu bezpieczeństwa całkowite usunięcie nastąpi dopiero po 30 dniach od momentu wyrażenia chęci usunięcia konta. Zabezpieczamy w ten sposób interesy Klienta w wypadku włamania na jego konto.

5. Prawa i obowiązki Dostawcy

a) Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Klientów i Użytkowników treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe.

b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klienta oraz Użytkownika na stronach internetowych MK.

c) Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki naruszającej warunki regulaminu, bez podania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Klienta.

d) Dostawca zastrzega sobie prawo do edycji treści zawartych w wizytówce, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.

6. Prawa i obowiązki Klienta oraz Użytkownika

a) Przedstawiciel firmy może stać się Klientem dokonując rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego a następnie dodanie ogłoszenia w serwisie.

b) Klient zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku gdy dane te ulegną zmianie, Klient zobowiązuje się do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji w Panelu Klienta dostępnym po zalogowaniu się.

c) Klient zamieszczając wizytówkę firmy wyraża zgodę na publiczne udostępnienie danych Użytkownikom serwisu MK.

d) Klient jak i Użytkownik zobowiązani są do ochrony swojego hasła.

e) Klient oraz Użytkownik mogą w dowolnym momencie usunąć swoje konto.

f) Rozwiązanie umowy przez Klienta, przed zakończeniem okresu za usługi płatne, nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty.

7. Usługi płatne

a) Każdy Klient posiadający aktywne konto w serwisie MK może skorzystać z usług dodatkowych.

b) Dodatkowe usługi to:

I Ogłoszenie standardowe - Po dokonaniu płatności ogłoszenie zostaje dodane do bazy MK. Opłata za ogłoszenie standardowe jest jednorazowa a takie ogłoszenie jest dożywotnie. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych firmy: nazwa, branża, dane adresowe, NIP, REGON, godziny otwarcia, tekst ogłoszenia (max. 500 znaków) oraz dodatkowe informacje kontaktowe tj. email; tel; www.

II Wyróżnienie ogłoszenia – Po dokonaniu płatności ogłoszenie standardowe przechodzi w stan ogłoszenia wyróżnionego (1mc, 3mc, 6mc, 12mc – w zależności od dokonanego wyboru). Ogłoszenie zostaje wyróżnione kolorem niebieskim. Pod wskazaną wizytówką nie wyświetlają się "podobne ogłoszenia". Użytkownik zyskuje dodatkowe funkcjonalności: Tekst ogłoszenia (max. 1000 znaków), Profile społecznościowe (FB, G+, YouTube), Nasze produkty/usługi (max. 5), Zdjęcie wyróżniające, Galeria zdjęć (max. 5), Tagi (max. 4).

III. Promowanie ogłoszenia - Po dokonaniu płatności ogłoszenie standardowe/wyróżnione przechodzi w stan ogłoszenia promowanego (1mc, 3mc, 6mc, 12mc – w zależności od dokonanego wyboru). Ogłoszenie zostaje wyróżnione kolorem złotym. Pod wskazaną wizytówką nie wyświetlają się "podobne ogłoszenia". Użytkownik zyskuje dodatkowe funkcjonalności: Tekst ogłoszenia (max. 2000 znaków), statystyki wejść oraz kliknięć, Profile społecznościowe (FB, G+, YouTube), Nasze produkty/usługi (max. 12), Zdjęcie wyróżniające, Galeria zdjęć (max. 12), Tagi (max. 10), Aktywacja mapy dojazdu na podstawie adresu, Formularz kontaktowy.

IV Banery reklamowe w serwisie - Istnieje możliwość wykupienia banera reklamowego w serwisie MK. Koszt ustalany jest indywidualnie na podstawie ilości miast dla których ma być prowadzona emisja banera oraz czasu jego wyświetlania. W sprawie banerów prosimy kontaktować się poprzez nasz formularz kontaktowy dostępny w serwisie MK.

V Przejęcie ogłoszenia - jeśli firma, którą użytkownik planuje dodać znajduje się już w naszej bazie a użytkownik chce mieć dostęp do danej treści w celu edycji danych powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy oraz uiścić opłatę jak za dodanie ogłoszenia standardowego. W przypadku jeśli ogłoszenie zawiera błędne dane użytkownik może wyrazić chęć usunięcie ogłoszenia. W takim wypadku obsługa techniczna skasuje ogłoszenie nie odpłatnie.

c) Zakup usług dodatkowych odbywa się z poziomu Panelu Klienta, po zalogowaniu się w Serwisie.

d) Faktury za usługi wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na przypisany do konta adres e-mail w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności. Cennik usług dostępny pod adresem: https://med-katalog.pl/cennik. Aby faktura mogła być wygenerowana przez system użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych firmy w: Profil użytkownika w dziale ,,Dane do faktury".

8. Komentarze w serwisie MK

a) Klient oraz Użytkownik w dowolnym czasie może zamieścić opinię o wybranej firmie za pośrednictwem formularza dodawania komentarzy.

b) Adres e-mail Użytkownika nie jest udostępniany publicznie w serwisie MK.

c) Serwis MK zastrzega sobie prawo do usuwania opinii w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

d) Serwis MK nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane w opiniach.

9. Własność intelektualna

a) Treść stron internetowych MK stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych w serwisie przysługują wyłącznie Dostawcy.

b) Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Dostawcy.

10. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

b) Powyższy regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia w serwisie MK. Dostawca MK zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia nowego regulaminu w serwisie MK.

c) Wszelkie pytania i informacje dotyczące serwisu MK prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie MK.